Lavenergiruder

Lavenergiruder

Hos Ejnar Christiansen leverer vi altid med lavenergi glas i vores vinduer og døre, for at leve op til de bedste energi krav.

Lavenergi glas

Hos Ejnar Christiansen leverer vi altid med lavenergi glas i vores vinduer og døre, for at leve op til de bedste energi krav.

En almindelig termorude lader en stor del af stuevarmen slippe ud i det fri. En lavenergirude lukker også solens lys og varme ind i din stue, og holder den derinde.

Rudernes luftmellemrum er fyldt med isolerende argon, og glasset har en særlig belægning, der reflekterer stuevarmen tilbage i stuen.

Lavenergirude lukker mere varme ind fra solen end hvad der slipper ud som almindeligt varmetab. Det betyder passiv solvarme og mindre varmeregning for dig og din familie foruden komforfordelen.

Komforten stiger et par grader

Du får det rarere i dit hus med Lavenergiruder. Fordi rumtemperaturen stiger, uden at du skal skrue op for varmen.

Det er slut med duggede ruder indvendig, og slut med træk, kold luft og hold i nakken, når du sidder tæt ved vinduerne. Glassets overfladetemperatur bliver nemlig højere med Lavenergiruder. Så du kan skrue ned for varmen, og få samme temperatur med mindre olieforbrug. Med Lavenergiruder stiger både komforten og humøret adskillige grader. Det eneste der falder, er varmeregningen.

Og du hjælper på miljøet

Når du bruger mindre olie, forurener du mindre. Derfor er Lavenergiruder ikke kun et spørgsmål om din og familiens komfort og varmeregning. Lavenergiruder er også et spørgsmål om at forbedre vort fælles miljø. På en nem og behagelig måde.

Solafskærmende glas

Til byggeri med særligt store vindudesarealer kan det være nødvendigt at regulere varme- og/eller lysindfald. Det gøres ved hjælp af termoruder med et lag solafskærmende glas.

Solafskærmende ruder kan laves så de mindsker både varme- og lysindstråling eller så de holder en del af varmestrålingen ude uden at begrænse lysindfaldet.

Hos Ejnar Christiansen har vi mange forskellige typer solafskærmende glas, så tag en snak med os om hvilken type der passer til dit projekt.

Støjbegrænsning

Til byggeri langs veje, jernbaner og andre støjkilder er det som regel nødvendigt, at vinduer monteres med lydreducerende ruder.

Sikkerhedsglas

Nogle steder stilles der krav om brug af sikkerhedsglas, som ikke splintres og skader forbipasserende ved slag eller stød.

Sikerhedsglas kan også forhindre eller sinke indbrud.

Ejnar Christiansen kan leveres med forskellige typer af sikkerhedsglas.

Selvrensende ruder

Selvrensende ruder er fremstillet af almindelige termoruder med en udvendig belægning. Dagslyset påvirker belægningen, så den løsner de fleste typer snavs. Snavset skylles så af ruderne, når det regner.

Det eneste krav er at vinduerne sidder så de får både sol og regn, så kan du godt afbestille vinduespudseren.

Fakta om termoruder

Der opstår i det daglige mange spørgsmål om termoruders funktioner og situationer, som opstår i forbindelse med termoruder. Mange af disse opfattes af brugeren som fejl, men har sædvanligvis en ganske enkel forklaring. Vi har her givet korte svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål.

Dug 1

Indvendig

Det kan forekomme, at termoruder dugger på den side, der vender ind mod rummet. Dette kan skyldes for høj luftfugtighed eller en dårlig isolerende rude, eller hvis det drejer sig om et uopvarmet rum bør der sættes varme på til duggen forsvinder. Energiruder giver en højere indvendig overflade temperatur og minimeret dugdannelse.

Luft ud – fugt gør skade

Både på helbredet og på huset, hvor der kan udvikles råd og svamp. Derfor er der kun et godt råd, når ruderne dugger: LUFT UD! Kortvarigt, kraftigt og ofte (dagligt)så væggene ikke når at køle af. På den måde sikres et sundere indeklima til gavn for både beboere og hele bygningen og dugproblemet på termoruderne løses samtidigt.

Dug 2

Mellem glassene

Sidder duggen derimod mellem glassene i en termorude som en grålig film (oftest på den øverste tredjedel),er termoruden punkteret og skal udskiftes. Ikke fordi isoleringsværdien forringes, men fordi udsynet forstyrres. Punkterede/utætte termoruder falder ind under 5 års garantien.

Dug 3

Udvendig

Energiruder har på grund af deres gode isoleringsevner en lavere temperatur på det udvendige glas. Det kan forårsage, at denne rudetype ved særlige vejrforhold kan dugge på ydersiden.

Rengøring

Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand for at undgå ridser, forårsaget af f.eks. støv, sand og mørtel.

Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med koldt vand tilsat en teskefuld salmiakspiritus eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraber eller en tør klud. Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme.

Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud, opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel.

Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Rester fra rudemærkater eller andre mærker fjernes eventuelt med nænsom anvendelse af “Keramikrens “.